> Tags > ถมที่

Post about "ถมที่"

ถมดินก่อนสร้างบ้าน เพื่อรากฐานที่ดี

April 19, 2015 Category :ที่อยู่อาศัย 0

การจะปลูกสิ่งก่อสร้างลงไปบนพื้นดินนั้นเราต้องแน่ใจให้ดีเสียก่อนว่าพื้นดินนั้นสามารถรองรับน้ำหนักหรือสามารถยึดโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้างได้ดีแค่ไหน นั่นเพราะสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องมีความมั่นคงเพียงพอที่เราจะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องจำไว้ให้ขึ้นใจก่อนปลูกสร้างบ้าน นั่นก็คืออย่าลืมรับถมดินเพื่อการปรับพื้นดินให้มีความพร้อมก่อนเสมอ โดยเรามีหลักในการพิจารณาในการถมที่เพื่อสร้างบ้าน ดังนี้

ผลงานรับถมที่ (8)

  1. ตรวจดูก่อนว่าระดับของที่ดินของเราสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับหน้าดินของเพื่อนบ้านหรือถนนหรือไม่ และถนนที่ตัดผ่านนั้นจะมีการปรับระดับอีกหรือไม่ ถ้าหากว่าโชคดีคือที่ดินอยู่สูงกว่าระดับถนนประมาณ 50 เซนติเมตรขึ้นไปก็ทำแก่การเกลี่ยหน้าดินให้มีระดับเท่ากันก็พอ แต่ถ้าไม่เราก็ต้องทำการถมหน้าดินให้สูงขึ้นเสียก่อน นั่นก็เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องน้ำท่วมซึ่งอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือปัญหาในการระบายน้ำก็ได้เช่นกัน ระดับที่นิยมทำกันคือหน้าดินของบ้านสูงกว่าระดับผิวถนนประมาณ 50 เซนติเมตรนั่นเอง หากเราถมดินสูงมากเกินไป เราอาจจะมีปัญหาเรื่องดินไหลได้ตามด้านข้างของขอบเขตที่ดิน ซึ่งจะเดือดร้อนให้มาทำรั้วกันดินไหลในภายหลังได้
  2. ในการถมที่ดินนั้นแม้ว่าจะทำการบดอัดดีแค่ไหน ดินก็ยังสามารถยุบตัวลงได้อีก เพราะการบดอัดนั้นไม่สามารถทำให้โพรงอากาศหายไปได้ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการยุบตัวลงขอองหน้าดินเมื่อดินเปียกได้อีกด้วย ซึ่งการรอให้ดินอยู่ตัวนั้นอาจจะกินเวลาเป็นปีๆเลยทีเดียว ดังนั้นอย่ารีบร้อนสร้างบ้านถ้าหากไม่อยากเกิดปัญหาดินยุบในภายหลัง
  3. หากที่ดินในแปลนกว้างมาก เราอาจจะเลือกทำการถมที่ในส่วนที่จำเป็นต้องถมจริงๆก็ได้ เพื่อไม่ให้เราเสียค่าใช้จ่ายเกินควรนั่นเอง
  4. ไม่ควรถมดินด้วยดินที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ต้องการถมดินเพื่อสร้างบ้านก็ไม่ควรจะใช้ดินประเภทดินทรายมาใช้เพราะเนื้อดินเกาะกันไม่แน่นพอที่จะยึดเสาเข็มไว้ได้ นอกจากนี้ดินทรายยังไม่เหมาะกับการใช้เพื่อการถมดินเพื่อการเพาะปลูกอีกด้วยเพราะดินไม่อุ้มน้ำและไม่มีแร่ธาตุนั่นเอง หรือดินลูกรังซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี เมื่อทำการถมดินลงไปจะได้ดินที่แน่น ไม่ทรุดตัว แต่ราคาก็แพงตามคุณสมบัติด้วยเช่นกัน ดังนั้นดินประเภทนี้ต้องไม่เหมาะกับการถมที่ดินที่มีพื้นที่กว้างๆแน่ๆ หรือถ้าต้องการใช้ดินลูกรังจริงๆก็อาจจะเลือกในพื้นที่ที่จำเป็นจริงๆเช่นบริเวณตัวบ้านและรอบๆตัวบ้านก็ได้ เป็นต้น

, ,